Powiatowy portal mapowy (dostęp do danych PZGiK)

Aktualności

Mapa przeglądowa osnowy w portalu mapowym 2016-09-29
W dniu dzisiejszym została opublikowana mapa przeglądowa osnowy geodezyjnej, wraz z możliwością podglądu przez geodetów współrzędnych i opisów topograficznych.

Copyright (C) 2017 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 15 grudnia 2017